Pinoy Hackers


Greetings Philippines! We are Pinoy Hackers.

Sa Darating na Ika-Siyam:
Huwag pahintulutan na ang boto ay mapupunta lang sa wala!
Huwag pahihintulutan na ang uupo ay nakakamkam ng mga boto dahil sa pangmaramihang dayaan!
Huwag maniwala sa ipinagkakalat ng isang news giant na paninira sa isang politiko.

GO OUT AND VOTE!
VOTE WISELY!

BAGO ANG HALALAN:
HUWAG MANIWALA SA MGA BLACK PROPAGANDA.
TANUNGIN MGA KAIBIGAN AT MGA KAKILALA.
VOTE THOSE WHO DEALT WITH ISSUES; NOT PERSONALITIES.

DURING ELECTIONS: BANTAYAN ANG MGA PCOS MACHINES. SIGURADUHIN NA ANG KALALABASAN AY TAMA AT TOTOO.

AFTER ELECTIONS: MAGSADYA SA MGA MUNISIPYO AT MAKIBAHAGI SA COUNTING OF OVERALL RESULTS.

-Concerned Filipino Citizens

EXPECT US!